Liberty Christian Academy 100 Mountain View Rd Lynchburg, VA 24502
Posted on 11/05/2017 / 363
Phí chương trình ($) : $27,500
Loại hình du học : Du học Trung học
Chương trình của trường : Ngoại trú
Địa điểm : VirginiaLynchburg
Loại trường : Tư thục
Lớp : PK-12
Số lượng học sinh : 2100 (HS 770)
Đối tượng học sinh : Nam & Nữ
Tôn giáo : Thiên chúa giáo
Du học sinh : 10%
Quy mô lớp học : 18
Diện tích : 234
SAT : Điểm SAT trung bình: EWR: 491, Toán: 512 Điểm ACT trung bình: 21.7
ESL :
Tuyển sinh cho mùa Fall : Đang tuyển sinh từ lớp 7- 12
Tuyển sinh cho mùa Spring : Đang tuyển sinh

Trường Liberty Christian Academy nhận khoảng 2054 học sinh cho lớp mẫu giáo và 12. Liberty Christian Academy là trường Trung học tư toàn thời gian 4 năm, trường nhận khoảng 800 học sinh cho lớp 9-12.

Lynchburg Christian Academy thay đổi tên thành Liberty Christian Academy vào năm 2006. Nhân khẩu học của trường bao gồm: Mỹ trắng-72.67%, Mỹ gốc Phi-3.74%, Tây Ban Nha-0.83%, Khác-9.01%.

Du học sinh chiếm khoảng 13.75% và đến từ các quốc gia như Canada, South Korea, China, Tanzania, Kenya, Vietnam, Spain, India, Germany, Lithuania, Jordan, và Nigeria.

 

Các trường Cao đẳng/Đại học, học sinh Liberty Christian Academy đang theo học

Cornell University, Georgia institute of Technology, Indiana State University, Michigan State University, Pennsylvania State University, SUNYBinghamton University, University of Minnesota, University of Virginia, Virginia Technical Institute.

Câu lạc bộ

 • Bulldog Wrestling Club
 • Bitty Bulldog Cheerleading
 • Snow Flex Rules
 • Debate
 • Robotics
 • BETA

Các hoạt động thể thao

Mùa thu

 • Boys – Football
 • Boys and Girls – Cross Country
 • Girls – Volleyball
 • Boys – Golf

Mùa đông

 • Boys – Basketball
 • Boys – Wrestling
 • Girls – Basketball
 • Indoor Track
 • Swimming

Mùa xuân

 • Boys – Baseball
 • Boys – Tennis
 • Girls – Softball
 • Boys – Soccer
 • Girls – Soccer
 • Girls – Tennis
 • Outdoor Track
 • Lacrosse

Lớp AP: Không có

Lớp Honor: English, French 3, Spanish, World History, Algebra 1, Algebra 2, Geometry, Advanced Math, Calculus, Biology, Chemistry, Physics, Human Anatomy và Physiology.

Tín chỉ kép: Survey of American History I and II, Principles of Biology, Principles of Biology Laborato-ry, Elementary Functions and Coordinate Geometry, Compo-sition and rhetoric, Composition and literature, Introduction to Teacher Education, Information Technology

 

TOEFL(lớp 11 -66, lớp 12 -71)

TOEFL Jr.(thấp nhất cho lớp 7 đến 12: 750/800/825/850/875)

iTEP SLATE(lớp 7 đến lớp 12: 3.5/3.8/4/4.5/5.5)

ELTiS (lớp 7 đến lớp 12: 210/215/225/235/245)

Điểm IELTS (SLEP không được chấp nhận), không yêu cầu tiếng Anh cho học sinh dưới lớp 7.

Phỏng vấn Skype

Bảng điểm

Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a Review
You must be to post a review.
Related Listings