Liên hệ và hợp tác

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về Du học Trung học và Du học hè.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các vấn đề bên dưới:
1. Cập nhật thông tin trường.
2. Liên hệ hợp tác làm đối tác tuyển sinh.
3. Du học hè/đông.
4. Liên hệ quảng cáo.

Contact and cooperation

If you have any questions about studying abroad, please do not hesitate to contact us.

The following inquiries are possible:
1. Update School Information.
2. Alliance cooperation inquiry.
3. Summer / Winter Camp Promotion.
4. Contact Ad.

Văn phòng đại diện tại Seoul, Hàn Quốc

Địa chỉ:  A-1908-2, 606 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul Korea 08504

Số điện thoại: +82 (02) 2038 9966

Email: sales@orangedigit.com

Trụ sở chính AnB Education tại Mỹ

Địa chỉ: 290 Pennbrook Parkway, Lansdale, PA, USA 19446

Số điện thoại: +1 888-960-6408 FREE

Email: contact@anbeducation.com

Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà TNR, Lầu 9, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0931 737 305 – 0931 765 305 – 0931 762 305

Email: vietnam@anbeducation.com